Bibliotekstjänster på sommaren

Helmet-bibliotekens tjänster är nästan helt normalt tillgängliga från och med juni. Sommaröppettiderna respektive tjänsterna i bruk varierar mellan biblioteken, så det är värt att kontrollera först med ditt eget närbibliotek eller på bibliotekets egna sidor.

Det finns fortfarande begränsningar på hur många personer samtidigt får använda lokalen. I alla bibliotek har de även genom att ändra på inredningen sörjt för att platserna för kundbetjäning är på säkert avstånd från varandra. Vid behov kan personalen begränsa antalet kunder i bibliotekets lokaler. Medan du är i biblioteket, se till att du har en till två meter till både personalen och andra kunder.

Esbo

Esbos stora regionbibliotek och Pikkulaiva biblioteket övergår 1.6 till normala öppettider, men övriga närbibliotek fortsätter med undantagsöppettiderna. Bokbussarna kör inte 22.6–2.8. Se alla öppettider här

Verkstadslokaler jämte redskap är inte i bruk, men man får använda musikstudiona om man redan instruerats i deras bruk. Arbetsstationerna används enbart för att sköta ärenden och det är möjligt att ta utskrifter.

Antalet platser för tidningsläsning och i lässalar har halverats för att hålla avstånden säkra. Man kan boka bibliotekens lokaler, men det är inte möjligt att boka ett mötesrum för över 50 personer eller använda estraderna.

Barn och unga får använda sina egna utrymmen men under noggrannare uppsyn än normalt. Familjer och skolelever kan delta i Skattjakten, i vilken ingår olika uppgifter som har att göra med läsande och sommaren. Små priser utlovas också.

Helsingfors

Helsingfors biblioteks sommaröppettider är i kraft 1.6–9.8. Allt fler bibliotek runtom Helsingfors har nu också öppet på sommarveckosluten.

På söndagar är förutom centrumbiblioteket Ode också biblioteken i Malm, Sockenbacka, Kasberget, Tölö och Vallgård öppna. En del av Helsingfors bibliotek reserverar också på sommaren en timme eller två av sin öppettid speciellt för riskgrupper.

Sveaborgs bibliotek kan tillsvidare besökas endast då personalen är på plats.

Utöver bastjänsterna, det vill säga utlåning, returnering och hämtande av beställda böcker, kan man använda kunddatorerna, skriva ut, kopiera och skanna, läsa tidningar, arbeta, studera eller boka apparater eller utrymmen för möten och grupper. Det maximala antalet personer som är tillåtna i de bokade utrymmena är ungefär 50 procent av antalet under normala förhållanden.

När man uträttar sina ärenden rekommenderas fortfarande självbetjäning genom att använda apparaterna för lån och retur. Handledning som kräver närkontakt utförs med beaktande av säkerhetsavstånd, och så snabbt som möjligt. Kontanter tas bara emot i en del av Helsingfors bibliotek, och vi önskar att kunderna betalar med kort i mån av möjlighet.

Bokbussarnas kvällsrutter efter midsommar håller paus i fem veckor. Man kan se en bokbuss på sommaren till exempel vid lekparker, badstränder, parker eller torg. Verksamheten är av pop up-stil och man kan uträtta ärenden utanför bokbussen på samma sätt som vid en kiosk.

Grankulla

Grankulla bibliotek är öppet 1.6–16.8, mån-fre kl. 11–17. Det meröppna biblioteket är inte i bruk.

Det finns begränsat antal sittplatser i biblioteket, och vi rekommenderar att man inte vistas i längre tider i bibliotekets lokaler. Vi ber kunderna att använda självbetjäningen så mycket som möjligt. Digihandledningen vid kunddatorerna som förutsätter närkontakt är inte möjlig. Barnens lekrum är inte i bruk.

Vanda

Vanda biblioteks sommaröppettider är i kraft 1.6–9.8. De flesta biblioteken har öppet i juni mån-fre kl. 9–20 och fre kl. 9–16. En del av biblioteken är också öppna lördagar kl. 9–16, men meröppna bibliotek är inte i bruk sommartid. I juni är enbart Dickursby, Myrbacka, Håkansböle och Björkby biblioteken öppna. Bokbussarna håller sommarpaus 1.6–2.8.

Bastjänster såsom utlåning, återlämning och hämtande av beställda böcker är i bruk. Kunddatorerna kan användas begränsat, men det är möjligt att printa och skanna. Digihandledningen vid kunddatorerna som förutsätter närkontakt är inte möjlig. Man kan tills vidare inte boka utrymmen.

Vi rekommenderar fortsättningsvis självbetjäning och användning av automater. Biblioteken arrangerar också under sommaren diverse evenemang på distans.

Läs också: