Bli en läskamrat

Gillar du att läsa? Vill du sprida läsglädje också till andra? Bli en läskamrat!

En läskamrat är en frivillig helsingforsare som läser högt för äldre personer eller för andra som behöver hjälp med läsningen. Du läser t.ex. i ett servicehus eller hemma hos den du läser för. Du kan kombinera uppgifterna som läskamrat med vänverksamheten via Finlands Röda Kors eller frivilligverksamheten inom Helsingfors stad.

Biblioteken i Helsingfors stöder dig i din uppgift som läskamrat. Biblioteken ordnar träffar för läsarna. Där får du tips om böcker som lämpar sig för högläsning. De frivilliga läsarna får också dela läsinspiration, samt frågor och erfarenheter kring läsning.

Följ Helmet.fi och bibliotekens anslagstavlor för läskamratträffar och -kurser.

Ta kontakt via lukulahettilas@hel.fi eller fråga mera på biblioteken i Helsingfors.

Läsning gör gott!

Se också: Läskamratevenemang på finska

Böcker för högläsning

Aforismer och dikter
Facklitteratur
Humor och kåserier
Lättlästa
Noveller
Romaner
Sagor
Spänning

Läspasset