Bli flexkund om du har svårt att komma till biblioteket

I Helmet-biblioteken kan du nu bli s.k. flexkund. Så blir det lättare för dig att sköta dina biblioteksärenden om du har svårt att själv ta dig till biblioteket.  

I vissa situationer kan det vara svårt eller t.o.m. omöjligt att besöka ett bibliotek.  Sådana hinder kan t.ex. vara sjukdom, funktionsnedsättning eller svårigheter att röra sig. 

Om du eller någon närstående inte kan besöka biblioteket personligen kan ni ansöka om att bli flexkunder. Det innebär att en låntagare befullmäktigar en annan person att sköta biblioteksärendena i hens ställe.  

Den som är flexkund behöver inte betala förseningsavgifter och lånen kan inte gå till indrivning.  Däremot är lånetiderna samma som för alla andra och du kan förnya lånen enligt samma regler  som för andra kunder.

Du kan registrera dig som flexkund i vilket Helmet-bibliotek som helst. För registreringen behöver vi uppgifter både om den som ger fullmakten och den som blir befullmäktigad. Du får blanketten på biblioteket eller via webbplatsen Helmet.fi

Det går fortfarande bra att sköta biblioteksärenden åt någon annan med hjälp av en skriven fullmakt.  Låntagaren kan också använda sig av tjänsten Boken kommer

Foto: Paula Virta