Kauppakeskus Saaren havainnekuva ulkoa ilmasta

Degerö nya bibliotek och miljöallrummet för unga öppnas den 22 november

Degerö nya bibliotek och miljöallrummet för unga öppnas den 22 november i köpcentret Saari på Degerö. Samarbetet mellan biblioteket och ungdomsgården intensifieras i och med de delvis gemensamma nya utrymmena.

Degerö nya bibliotek och miljöallrummet för unga är Helsingfors första bibliotek och ungdomsgård som placeras i kommersiell miljö i köpcentrum. Stadsborna har varit med och planerat de moderna utrymmena och den förnyade verksamheten. Invigningsfesten firas torsdagen den 22 november kl. 10–20 på köpcentret Saari.

Bl.a. kollektivet Vieno Motors anarkofloristiska framförande och Mullvadens visit finns på öppningsfestens program. Gatukonstnär Jussi Two Sevens väggmålning offentliggörs i de ungas miljöallrum. Franz Design Oy har svarat för de nya utrymmens inredningsplanering.

Moderna utrymmen och nya funktioner

Helsingfors stads tjänster erbjuder fritt stadsutrymme i en för övrigt kommersiell omgivning. Samarbetet mellan biblioteket och ungdomsgården intensifieras i och med de delvis gemensamma nya utrymmena som möjliggör att man kan ordna evenemang och jippon tillsammans. Samfund och stadsbor kan boka allaktivitetssalen och den rymliga terrassen. En del av bibliotekets ungdomssamlingar är placerade i ungdomsgården och man kan ta sig till biblioteket via ungdomsgården. Den mycket efterfrågade bokhundsverksamheten kommer att förverkligas i de ungas miljöallrum.

Det nya biblioteksutrymmet betjänar bättre både personer i olika åldrar men också dem som bara gör en avstickare till biblioteket. Ur de aktuella temautställningarna kan man lätt plocka med sig böcker att låna och på familjeområdet trivs både barn och vuxna.

– Våra kunders önskemål har varit att barnen kan utöver att bläddra och titta i böcker också leka på barnområdet. För föräldrar, far- och morföräldrar finns bekväma sittmöbler där man kan läsa tidningar. De populära sagostunderna kommer att fortsätta också i det nya biblioteket, lovar bibliotekschefen Anne Mankki.

– Det nya biblioteket betjänar och lockar till att läsa. Personalen är på plats och hjälper kunderna i olika frågor. Vad kunde jag läsa! Var hittar jag information? Hur printar och skannar jag? Kan jag boka salen? Jag vill ordna en ordkonstverkstad på biblioteket, kan jag göra det? När är författarevenemanget?

Ekologisk revolution i sikte

Det nya miljöallrummet för unga administreras av miljöverksamhetens ungdomsarbetsenhet i Helsingfors och kommer att vara öppet för unga, de ungas grupper och stadsbor i Helsingfors. I utrymmet kommer man att ordna miljöverksamhet som är planerad och förverkligad av unga, bl.a. miljöanpassad kafé- och djurverksamhet, evenemang och jippon samt tematiska- och i takt med årstiderna växlande verksamheter. Utrymmet och verksamheten utvecklas i samråd med både unga och samarbetspartners och i fortsättningen kommer man att förstärka de ungas egen roll som producenter av verksamheten.

– Vi har som mål att verksamheten i inom loppet av några år kunde drivas nästan enbart av de unga, ungdomsledarnas uppgift borde då vara att möjliggöra verksamheten, säger Susanne Österlund-Toivonen som är verksamhetsledare för miljöverksamhetens ungdomsarbetsenhet.

– Vi stöder de ungas frivilliga och självpåtagna miljöverksamhet och förstärker deras miljömedvetenhet. Som mål har vi en småskalig ekologisk revolution där miljövärdena är en naturlig del av all verksamhet som sker i utrymmet – i stället för att miljön måste utgöra det centrala temat för all verksamhet som sker där.

De moderna och ljusa utrymmena lockar också de unga som inte trivts på den gamla ungdomsgården. I det nya miljöallrummet kategoriserar man inte verksamheten enligt ”de små” och ”de stora”. I stället poängterar man betydelsen av kamratstöd och att det faktiskt finns få utrymmen för unga vuxna där det är tillåtet och roligt att fördriva sin tid. Utrymmet är öppet för alla ungdomar i Helsingfors, inte bara för ungdomar i Degerö.

Degerö högstadieskolas fadderklass har deltagit i planeringen av utrymmet. De har också deltagit i service design -processen som tillämpat stadsbo-profiler. Tillsammans med eleverna har man också gestaltat det nya utrymmets verksamhet och färgsättningen av möblerna. Man har också talat med dem om säkerhet och hur ett köpcenter fungerar som miljö och hur man skall bemöta köpcentrets övriga kunder.

Köpcentret Saari finns på adressen Uppby parkgata 4, Helsingfors.

Text: Kati Hurme