Det är möjligt att låna och returnera på Esbo bibliotek från och med den 11.5

Esbo bibliotek tar emot returneringar och lånar material från och med den 11.5. Man kan även börja hämta reserveringar då. Då kan man också göra nya reserveringar.

Sköt dina ärenden snabbt och tryggt 

Från och med 1 juni blir det möjligt att vistas längre tider i bibliotekslokalerna. I maj bör biblioteksärendena skötas snabbt och vi hoppas att så många som möjligt  använder låne- och återlämningsautomaterna i stället för personlig service. I maj öppnas endast de lokaler som är nödvändiga för att sköta låneverksamheten. Du kan alltså inte ännu använda kunddatorerna, läsa tidningar eller sitta i läsesalen. Biblioteken arrangerar inte heller några evenemang.  Endast de mest grundläggande funktioner är i gång, dvs. avhämtning av reservationer, utlåning och återlämning. 

Vi lägger särskild vikt vid både låntagarnas och personalens säkerhet.  För att förhindra coronasmitta önskar vi att våra låntagare sköter sin handhygien särskilt väl och att alla håller tillräckligt avstånd till andra besökare och till personalen. Kom inte till biblioteket om du är sjuk.  

Öppettiderna i maj

Entressebiblioteket, Iso Omena bibliotek, Sellobiblioteket och Hagalunds bibliotek är från och med den 11.5 öppna enligt begränsade arrangemang från måndag till lördag 10 - 18. Övriga Esbo bibliotek är enligt begränsade arrangemang öppna vardagar 11 - 18. Meröppna biblioteks meröppettider är inte i bruk, och bokbussarna åker inte.

Observera! Fast mottagande av lån börjar den 11 maj, behöver man inte returnera lån genast. Förfallodagar har flyttats så att lån inte förfaller innan juni. Material förfaller gradvis från och med juni om inte nya förändringar kommer. Man kan granska förfallodagen i Helmet-sökningens Mitt bibliotekskonto eller i Pocketbibban (Taskukirjasto).