Dröjsmål i behandlingen av returneringar och reservationer på biblioteken i Helsingfors

Det har förekommit störningar i behandlingen av returneringar på Helsingfors bibliotek sedan onsdagen 30.9. Alla returnerade lån försvinner inte genast från kundernas egna uppgifter. Biblioteken tar emot returneringar och de antecknas i systemet så fort som möjligt.

Lånetiderna har förlängts så att inga lån har förfallit sedan onsdagen 30.9. På grund av dröjsmålen i behandlingen av returneringar kan obefogade förseningsavgifter ha uppstått i kundernas uppgifter beträffande lån som returnerats till Helsingfors bibliotek vars förfallodag var 29.9.2020 eller tidigare.  Om en obefogad förseningsavgift antecknats i dina uppgifter ska du kontakta ditt bibliotek så tas avgiften bort.

Behandlingen och sorteringen av reservationer har stockat sig. Vi håller på att arbeta igenom stockningen, men just nu tar det längre än vanligt för reserverade produkter att anlända.

Problemen beträffande reservationer och returneringar beror på en störning som orsakats av en uppdatering av bibliotekssystemets server. Vi beklagar situationen och utreder störningen som bäst.

Felet har åtgärdats 7.10 kl. 11.