Börje kuuntelee kirjaa nuoren tytön sylissä

Finlands biblioteksförening belönade biblioteksproffset som tog läshundarna till biblioteken


Biblioteksföreningens Hilkka M. Kauppi-pris har beviljats bibliotekspedagogen Raisa Alameri-Sajama i Esbo stadsbibliotek som en erkänsla för hennes nyskapande och både riksomfattande och lokala utveckling av bibliotek.

Priset överräcktes på de riksomfattande Biblioteksdagarna i Kulturhuset i Helsingfors 5.6.2019.

Raisa Alameri-Sajama har länge jobbat i biblioteksbranschen. Hennes specialområde är barnbiblioteksarbete, hon är den som tog läshundarna till biblioteken. Den verksamheten är fortfarande livlig – i sommar jobbar t.ex. läshunden Fila på Barnens värld i Sellobiblioteket i Esbo.

Alameri-Sajama har främjat läsintresse och litteratur i barnbiblioteksarbetet på nya sätt. Hon var bland de första som bokpratade för barn. Hon har också jobbat på svenska och bokpratat på engelska.

Den längsta tiden av sin karriär har Raisa Alameri-Sajama tillbringat i Esbo stadsbibliotek. Hon har arbetat och skapat evenemang i alla bibliotek i Esbo. Hon hade en viktig roll då Entressebiblioteket planerades och togs i bruk. Dessutom startade hon ett nytt slags bibliotek i inlärlingsmiljö i Bastvik.

På senaste tid har Alameri-Sajama jobbat med att skapa innehåll på webben. Hon har bl.a. varit med om att skapa Esbo stadsbiblioteks blogg Kirjava satama, där hon bl.a. skriver bokrecensioner. (På finska).

Finlands biblioteksförening delar ut två pris som erkänsla för gott arbete. Prisen har fått sina namn dels av Biblioteksföreningens långvariga verksamhetsledare Hilkka M Kauppi, dels av Tammerforsbon Mikko Mäkelä som var känd inom litteraturkretsar och i biblioteksbranschen.

Biblioteksföreningens styrelse beviljar Hilkka M. Kauppi-priset för arbete som har främjat utvecklingen inom biblioteksbranschen, som gjort den mera känd och som vidgat synen på fenomen inom branschen.