Helmets läsutmaning 2017

Helmets läsutmaning är här igen! Redan för tredje gången utmanar Helmet-biblioteken till ett lekfullt läsprojekt som räcker hela året. Liksom förr består det kommande årets utmaning av femtio olika sätt att välja ny läsning.

Listan för år 2017 har gjorts på basen av förslag från personer som antagit de föregående läsutmaningarna. Finland 100 år som självständigt land fungerade som en särskild inspirationskälla, om än inte alla gånger helt uppenbart.  

Dessutom har vi samarbetat med projektet Bok-Finland 2017, vars temaveckor har inspirerat till en del av utmaningarna.

Allt hör inte ihop med Finlands jubileumsår ens indirekt och som vanligt finns många olika slags teman med. Vi har uppmärksammat många av det kommande årets evenemang. Målet med läsutmaningen är att i lämpliga proportioner ge nya infallsvinklar och att engagera och överraska läsaren. Läsutmaningen är en inbjudan till litteraturen och den är öppen för precis alla – anta alltså också du vår utmaning!

Fem nycklar till en lyckad läsutmaning:

1. Vem som helst får delta.
Trots att utmaningen kallas HelMets läsutmaning är alla ivriga läsare välkomna med. Du får också gärna delta i diskussionen. År 2015 deltog t.ex. Tammerfors stadsbibliotek med fascinerande och intressanta boktips.

2. Utmaningen är stressfri.
När du antar utmaningen, kom ihåg att dess enda uppgift är att öka din läsglädje. Läs så många böcker du hinner, du kan t.ex. välja enbart tunna böcker, eller skippa hela utmaningen om det känns så. Du behöver inte heller genomföra utmaningen i listans ordning, utan låt din läsiver styra ordningen.

3. Var och en deltar på sitt eget sätt
Vill du kryssa för många punkter med samma bok? Vill du hoppa över någon punkt för att den inte alls inspirerar dig? Försöker du avklara så många punkter som möjligt med enbart deckare? Allt är tillåtet. HelMets läsutmaning vill ge inspiration, men du bestämmer reglerna själv.

4. Delad läsglädje, mångfaldig glädje
Det är roligt att delta i läsutmaningen tillsammans med andra. Ta med en vän, eller gå med i läsutmaningens Facebookgrupp, och diskutera de finaste, hemskaste och mest överraskande läsupplevelserna under årets gång. I gruppen diskuteras mest på finska, med du kan också delta i diskussionen på svenska.

5. Det finns alltid hjälp att få.
Kommer du inte på vilken bok som passar till en viss punkt i utmaningen? Ingen fara, hjälpen är nära! Gå till ditt närmaste bibliotek eller till läsutmaningens Facebookgrupp så får du hjälp att gå vidare. Dessutom kan du söka på nätet t.ex. via tipsen på Helmet.fi eller på skönlitteraturtjänsten Boksampo / Kirjasampo.

Fröjdefullt läsår 2017!

Helmets läsutmaning:

1. Du tycker att bokens namn är vackert
2. En bok som har fått beröm i en bokblogg
3. En finländsk klassiker
4. Boken ökar ditt välbefinnande
5. I boken rör man sig i naturen
6. Boken har många berättare
7. En bok skriven under pseudonym eller konstnärsnamn
8. En bok som berättar om Finlands historia
9. En bok som inspirerats av ett annat konstverk
10. Du tycker att bokens pärm är vacker
11. En bok som har skrivits av en person som är känd för ett annat yrke
12. En bok om politik eller om politiker
13. Boken ”berättar om dig”
14. En bok du valde på basen av baksidestexten
15. En bok där någon har en hobby, eller en bok som handlar om en hobby
16. En bok som vunnit ett utländskt litteraturpris
17. På bokens pärm finns blått och vitt
18. Bokens titel innehåller minst fyra ord
19. En endagsroman
20. I boken förekommer en handikappad eller allvarligt sjuk person
21. En hjältehistoria
22. En illustrerad bok
23. En översatt bok
24. En bok där man utreder ett brott
25. En bok där ingen dör
26. En släkthistoria
27. En bok som har med din hemort att göra
28. En bok av en författare som du tidigare bara läst en enda bok av
29. Bokens huvudperson kan nånting du vill lära dig
30. I bokens titel finns en känsla
31. En fantasybok
32. En bok som inspirerat till annan konst
33. En bok om Indien
34. En bok om en tid då du inte levat
35. Boken har ett egennamn i sin titel
36. En biografi eller en memoar
37. En bok av en författare som skrivit över 20 verk
38. I boken gifter någon sig
39. En bok om att bli äldre
40. Författaren kommer från en annan kultur än du
41. På bokens pärm finns ett djur
42. Ett debutverk
43. En bok du redan länge planerat att läsa
44. I boken behandlas religion eller religiositet
45. En bok om en finländsk kvinna
46. En bok av en författare från Oceanien
47. Boken uppfyller kriterierna i två utmaningspunkter
48. En bok om ett ämne du visste väldigt lite om
49. En nyhetsbok från år 2017
50. En bok som bibliotekspersonalen rekommenderat

Läsutmaningen i utskrivbart format.

Läsutmaningens Facebookgrupp (Diskussionen går huvudsakligen på finska)

Boktips till läsutmaningen

Läsutmaningen år 2016

Läsutmaningen år 2015

Reading challenge in English: Helmet reading challenge 2017

Литературный вызов по-русски: Литературный вызов HelMet 2017

Text: Riikka Utriainen
Översättning: Susanna Söderholm
Foto: Pixabay.com