Helmets läsutmaning 2020

Nu startar Helmets läsutmaning för sjätte gången. Nu går vi vilse, skriver brev och läser samisk litteratur.

Läsutmaningen är ett lekfullt läsprojekt som räcker hela året. Du får 50 olika sätt att hitta något nytt att läsa. Välkommen med på en upptäcktsfärd i litteraturen!

Som förut består utmaningen av ett mångsidigt utbud av delutmaningar. I år har vi också tagit med nya slags utmaningar. Vid punkt 19 läser vi tillsammans med någon annan och vid punkterna 47 och 48 söker vi två böcker vars titlar liknar varandra. Dessutom har punkterna 4 och 38, som handlar om bokens pärm, gjorts mera tillgänglig för alla läsare. Nu finns också alternativet att söka i bokens beskrivning efter ett träd eller många människor. 

Det finns ett lättare alternativ för dig som upplever att 50 delutmaningar är ett för stort projekt. Helmets lilla läsutmaning är som namnet säger mindre, med 25 delutmaningar. Den planeras speciellt med tanke på barn, men är öppen för alla läsare, stora som små. 

Målet med läsutmaningen är att ge nya perspektiv, att inspirera och överraska. Den är en öppen inbjudan till alla.  Välkommen med också du!

En grupp biblioteksproffs har skapat utmaningen, men en stor del av delutmaningarna har kommit som förslag från deltagarna. Vi har försökt ge läsaren nya synvinklar och vi vill uppmuntra och överraska både den vana deltagaren och den som kommer med för första gången. 

Läsutmaningen bjuder in alla till litteraturen. Välkommen med också du!
 

Fem nycklar till en lyckad läsutmaning:

 
  1. Läsutmaningen är öppen för alla som gillar att läsa och vem som helst får delta. 
  2. Utmaningen ska öka läsglädjen, inte lässtressen. Försök alltså hitta det sätt att läsa som inspirerar just dig!  
  3. Var och en deltar på sitt eget sätt och bestämmer reglerna själv. Du bestämmer om du kryssar för många punkter med samma bok, om du vill koncentrera dig på någon särskild genre eller om du enbart läser böcker som är nya för dig. Du kan på olika sätt föra bok över din läsning om du vill.
  4. Delad läsglädje, mångfaldig glädje. Det är roligt att delta i läsutmaningen tillsammans med andra. Ta med en vän, eller gå med i läsutmaningens Facebookgrupp, och diskutera dina läsupplevelser under årets gång. I gruppen diskuteras mest på finska, med du kan också delta i diskussionen på svenska.
  5. Det finns alltid hjälp att få. Kommer du inte på vilken bok som passar till en viss punkt i utmaningen? Gå till ditt närmaste bibliotek eller till läsutmaningens Facebookgrupp så får du hjälp att gå vidare. Dessutom kan du söka på nätet t.ex. via tipsen på Helmet.fi eller på skönlitteraturtjänsten Boksampo / Kirjasampo.

Fröjdefullt läsår 2020!

Helmets läsutmaning 2020

1. En bok som är äldre än du
2. En glad bok
3. En bok du har fördomar mot
4. Det finns många mänskor på bokens pärm eller i beskrivningen
5. En bok av en författare med samiskt ursprung
6. Bokens titel börjar och slutar på samma bokstav
7. I boken bryter någon mot lagen
8. En bok som någon annan väljer åt dig
9. Någon möter rädslor i boken
10. Boken utspelar sig i ett land som har färre invånare än Finland
11. Alternativhistoria 
12. Det finns ett skådespel eller en opera som baserar sig på boken
13. Någon går vilse i boken
14. Boken har med sport att göra
15. En fiktiv berättelse där en verklig person finns med
16. I boken har en bok en viktig roll
17. En bok skriven av en forskare
18. Boken handlar om något ämne som är obekant för dig
19. En bok som du läser tillsammans med någon
20. En bok som behandlar naturens mångfald
21. Du gillar bokens första mening
22. I boken finns en opålitlig berättare
23. Boken har också kommit ut som lättläst
24. En bok av en författare som skrivit fler än 20 böcker
25. I boken är någon på en ö
26. Författarens efternamn börjar på X, Y, Z, Å, Ä eller Ö
27. En berättelse i diktformat, ett diktverk eller en berättelse på vers
28. En bok som berättar om framtiden
29. En bok eller ett seriealbum som har med Japan att göra 
30. I boken blir en människa räddad
31. Boken berättar om livet på landsbygden 
32. Boken har ursprungligen kommit ut på ett språk du inte kan
33. I boken sker en metamorfos
34. I bokens titel finns ett ord som har med naturen att göra. 
35. I boken använder någon sociala medier
36. En bok som en känd person rekommenderar
37. Tidpunkten har stor betydelse i boken
38. På bokens pärm eller i beskrivningen finns ett träd
39. Någon flyger i boken
40. En bok skriven av en författare som dog på 2010-talet
41. I boken lagar någon mat eller bakar
42. I boken finns far- eller morföräldrar
43. En bok som har utkommit i en förlagsserie
44. I boken växlar man brev
45. En debutbok
46. I boken finns en bastu
47 - 48. Två böcker med mycket liknande namn
49. En bok som kommit ut år 2020
50. En bok som bibliotekets personal rekommenderat

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hjälp för dig som vill anta utmaningen:

Utprintbar version

Tabeller som underlättar uppföljningen

Läsutmaningens Facebook-grupp (fungerar mest på finska) 

Boktips  

Material till bibliotek, bloggar och medier

 

Läsutmaningen på andra språk:

Lukuhaaste suomeksi.

Reading challenge in English.

Литературный вызов по-русски.

 

Läsutmaningarna åren 2015-2019:

2015, 2016, 20172018, 2019 

 

Övriga Helmet-utmaningar:

Helmets lilla läsutmaning

Helmets musikutmaning

Helmets spelutmaning 

Helmets filmutmaning

Helmets lilla filmutmaning

 

Text: Riikka Utriainen, Sellobiblioteket, Esbo
Översättning: Susanna Söderholm, Helsingfors stadsbibliotek