Helmets litteraturpris 2019 till Piia Leino

Piia Leino har fått Helmets litteraturpris 2019 för verket Taivas.

Helmets litteraturpris jury motiverade sitt val så här: "Boken passar för olika läsare. Den lyfter fram aktuella teman i dagens samhälle och väcker starka frågor om framtidens världsbild. Författaren har skapat en rimlig fiktiv värld med fina, njutbara detaljer. Storyn innehåller också en kärleksberättelse med hoppet om en bättre framtid."

Priset delades ut i Grankulla bibliotek 24.9.2019. Verket har kommit ut på förlaget Schildts & Söderströms (2017). 

Publikens favorit var Minna Rytisalos Lempi 

Helmet-biblioteks kunder fick rösta på sin egen favorit bland finalisterna. Omröstningen skedde 7.-31.8.2019 via Helmet.fi. Diplomet Publikens favorit gick till Minna Rytisalo för verket Lempi (Gummerus 2016) som fick 24,78 % av alla röster. 

Helmets litteraturpris lyfter fram kvalitetslitteratur

Helmets litteraturpris ges årligen till en förtjänstfull finländsk bok från de fem senaste åren.

Biblioteken vill lyfta upp framtidens klassiker och påminna om att god litteratur håller för tidens tand.

Priset är också ett uttryck för att kunniga litteraturvetare jobbar på biblioteken. Litteraturen har alltid varit och kommer också i framtiden att förbli ryggraden i bibliotekens verksamhet.

Helmets litteraturpris vill slå ett slag för olika litterära röster, även mer marginella.

Här är finalisterna i tävlingen om Helmets litteraturpris 2019

Bild: Mikko Rasila