Helmets musikutmaning 2020

Helmets musikutmaning da capo! Remix för år 2020

Helmets läsutmaning har sedan år 2015 uppmuntrat människor att hitta ny intressant läsning och att dela med sig av sina läsupplevelser till andra. Från år 2018 har också musiklyssnarna utmanats att söka nya upplevelser både enskilt själva och i gemenskap med andra. Utmaningen togs genast emot med stor iver. Musikutmaningens Facebookgrupp fick på kort tid över 800 medlemmar.

Nu startar musikutmaningen än en gång. Årets utmaning har sammanställts av personalen i Helmets musikbibliotek tillsammans med dem som tidigare antagit utmaningen. Utmaningen ger 50 nya sätt att välja musik ur musikvärldens enorma och mångsidiga utbud.

Kom med, vi lyssnar tillsammans!

Vad är en musikutmaning?

Din uppgift i musikutmaningen är att under år 2020 lyssna på 50 musikstycken / verk / publikationer / ljudinspelningar / skivhelheter som är obekanta från tidigare för dig.

För vem?

Musikutmaningen passar alla och var och en kan utföra den på sitt eget sätt. Du kan hålla dig till egen favoritmusikgenre eller styra mot det okända. Du kan komplettera utmaningen genom att gå på konserter eller andra framträdanden. Med hjälp av utmaningen kan du uppdatera din musikkännedom, få nya upplevelser, testa eller utvidga din egen musiksmak eller helt enkelt njuta av musiken.

Hur?

Du kan utföra uppgifterna i din egen takt, precis som i läsutmaningen, men du kan också gå framåt vecka för vecka i den ordning uppgifterna står i utmaningen. Dessutom ger de anställda vid musikavdelningarna varje vecka tips i utmaningens Facebook-grupp. I gruppen kan du också dela med dig av dina lyssnarupplevelser och diskutera med andra som antagit utmaningen.

Kom med och fiska musikpärlor! Finn lyssnandets glädje, låt dig föras med av musiken, anta musikutmaningen!

Musikutmaningen 2020

1. Musik uppförd av en trio

2. Barockmusik

3. Ett musikstycke eller ett album som publicerades år 1970

4. En skiva som har en hand på sitt omslag

5. Musik som har med vatten att göra

6. Samisk musik

7. Ett soundtrack som vunnit en Oscar

8. En kompositör, grupp eller artist från Island

9. Rapmusik från Finland

10. Musik du tycker är dramatisk

11. Musik av en artist som gick bort år 2019

12. En skiva som har en målning eller teckning på sitt omslag

13. Musik som helt eller delvis är uppförd på dialekt

14. Musik som har med mat att göra

15. Ett kyrkomusikverk som har med påsken att göra

16. Musik som är kryddad med skratt

17. Ett rockalbum som har en bild av bandet på sitt omslag

18. En kuplett

19. Vårlig musik

20. Traditionell musik från Afrika

21. Klassisk spansk gitarrmusik

22. Musik av en artist som undervärderats enligt dig

23. Musik av en jazzmusiker född år 1920

24. Musik från Latinamerika

25. Finländska valser eller krigstida sånger 

26. Musik som innehåller joddling

27. Barnmusik uppförd av barn

28. Musik som är komponerad till lyrik

29. Ett musikverk som är under en minut långt

30. Musik med havsmotiv

31. Musik av en ensemble som har medlemmar från olika världsdelar

32. Musik som en finländsk artist uppför på ett främmande språk

33. Musik som utgår från sagor

34. En skiva som utgivits av skivbolaget Ondine

35. Musik som innehåller ljud från naturen

36. Klezmermusik

37. En duett uppförd av en man och en kvinna

38. Musik av en kompositör född år 1820

39. En klassiker inom punken

40. Musik där man härmar djur

41. Fadomusik

42. Ett musikverk där månen har en huvudroll

43. Spelmusik

44. Körmusik komponerad av Thomas Tallis

45. Musik som har födelse som tema

46. Finländsk jazz

47. Ett album eller musik som publicerats år 2020

48. Black metal

49. Tre nationalsånger eller landskapssånger

50. Julig harpmusik

Musikutmaningen i utskrivbar form 

Helmets musikutmaning på finska

Helmets musikutmaning på engelska

Helmets musikutmaning på ryska

Se också

Helmets läsutmaning

Helmets lilla läsutmaning

Helmets spelutmaning

Helmets filmutmaning

Helmets lilla filmutmaning