Helmets utmaningar för 2024 har publicerats

Helmet-biblioteken utmanar dig igen att ta del av böcker, musik, spel och filmer under 2024 genom Helmets utmaningar. Skulle du vilja utforska sådana verk för att börja med en ny hobby, återuppta en gammal hobby eller låta dig inspireras på något annat sätt? Om du besvarade en eller flera frågor jakande är utmaningarna som gjorda för dig!

Målet med Helmet-utmaningarna är att inspirera till att läsa, lyssna, spela och se mera och mer mångsidigt än tidigare – men utan tvång att prestera. Man kan inte förlora i utmaningarna, men väl låta sig inspireras under hela året.

Helmets läsutmaning och Helmets lilla läsutmaning

Helmets läsutmaning inbjuder deltagarna att ta del av böcker. Utmaningen består av 50 olika punkter som låter deltagarna välja ut sådant de vill läsa under året. Punkterna kan handla om bokens tema, namn eller författare. Det handlar ändå inte om strikta regler, utan varje deltagare får själv besluta hur de vill tolka dem. 

Den finskspråkiga läsutmaningen publiceras också på lättläst språk.

Helmets lilla läsutmaning är, som namnet antyder, en liten utmaning med 25 punkter. Utmaningen har planerats särskilt för barn och ungdomar under samarbete mellan biblioteksanställda och lärare. Den lämpar sig emellertid också för vuxna som inte vill ta sig an utmaningen med 50 punkter. Alla punkter i den lilla läsutmaningen ingår också i den stora.

Läs mer om läsutmaningarna:

Bägge läsutmaningarna kan diskuteras i Helmets Facebookgrupp för utmaningarna.

Helmets musikutmaning

Helmets musikutmaning erbjuder en spännande resa in i musikens förunderliga värld. Utmaningen innehåller 50 punkter, där målet är att under ett års tid lyssna på ny musik enligt förslagen. Helmets musikutmaning har utformats för att inte vara alltför begränsande, men ändå samtidigt vara mångsidig och ge tillräckligt med rum för olika alternativ. Den lockar till fördomsfria upptäcktsfärder inom musiken och till nya musikupplevelser som vidgar vyerna. Utmaningen kan anpassas efter ens eget sätt att lyssna på musik, det må sedan handla om spelningar, konserter, skivor eller radio. 

Läs mer om musikutmaningen:

Du kan diskutera utmaningen i Helmets Facebook-grupp för utmaningen. I gruppen kan du be om tips för utmaningen eller själv tipsa andra. Personalen vid musikbiblioteket administrerar gruppen. Låt oss tillsammans inspireras av musik! 

Helmets spelutmaning

Har du drabbats av spelanemi eller skulle du vilja pröva på något nytt i spelväg, något bortom dina invanda spelpreferenser? Anta Helmetes spelutmaning!

I spelutmaningen har du till uppgift att under ett år spela 24 olika spel som du själv fritt väljer utifrån kriterierna i utmaningen. Du behöver inte spela genom spelen, om du inte vill göra just det till ditt eget mål i utmaningen. Även om utmaningen kallas Helmets spelutmaning, kan vem som helst som spelar eller inte har spelat tidigare delta! Om du antar utmaningen är det bra att komma ihåg att syftet är att öka spelglädjen, inte att orsaka spelstress. Ditt eget spelschema och din motivation avgör ordningsföljden i utmaningen. Det är fritt fram att optimera och modifiera utmaningen! Man kan gripa sig an punkterna i utmaningen med vilka spel som helst! 

Läs mer om spelutmaningen:

I sociala medier kan du tagga utmaningen med #spelutmaning #spelhelmet #pelihaaste #pelihelmet

Välkommen att delta och sätt spelen i rullning! 

Helmets filmutmaning och Helmets lilla filmutmaning

I Helmets filmutmaning ingår 50 filmer under ett år. De väljs fritt utifrån kriterierna i utmaningen. Se din favoritfilm igen eller vänd blicken mot det okända. Syftet med filmutmaningen är att ge din filmhobby glädje och djup.

Helmets lilla filmutmaning är en mindre helhet med 25 punkter. Den lilla filmutmaningen är avsedd för barn och unga, men den passar också vuxna lika bra. Kliv in i filmens värld tillsammans med oss!

Läs mer om filmutmaningen:

Du kan diskutera filmutmaningarna i Helmets Facebookgrupp för utmaningarna.