Låneverksamheten inleds stegvis i Helmet-biblioteken

I en del Helmet-bibliotek är det möjligt att låna och att hämta reservationer redan fredag 8.5. Nya reservationer kan göras från och med måndag 11.5. 

Enligt de riktlinjer som regeringen gav måndag 4.5 kan bibliotekstjänster där  böcker och annat material hämtas enligt en s.k. take away -princip inledas omedelbart. I Helmet-biblioteken inleds låneverksamheten stegvis från och med 8.5. 

I Helsingfors är det möjligt att låna och att hämta reservationer i Böle, Degerö, Kasbergets, Malms, Svedängens, Södra Haga, Tölö och Vallgårds bibliotek, samt i centrumbiblioteket Ode. De övriga biblioteken öppnar stegvis från och med måndag 11.5. 

I Esbo är det möjligt att låna och att hämta reservationer från och med 11.5 i alla bibliotek. 

I Grankulla bibliotek kan reservationer och ett litet urval annat material lånas från och med 11.5.

I Vanda kan endast reserverat material lånas från och med 11.5 i Björkby, Dickursby  Hasselbackens, Håkansböle, Lumos, Myrbacka, Mårtensdals och Points bibliotek.   

Kontrollera bibliotekens öppettider på bibliotekens egna hemsidor. 

Att returnera lån

Det är redan nu möjligt att returnera böcker och annat material i en del av biblioteken i Helsingfors och Vanda, samt i Grankulla bibliotek, via returneringsluckor eller på tillfälliga återlämningsställen. I Esbo tas returneringar emot från och med måndag 11.5.

Läs om reservationer: 

Sköt dina ärenden snabbt och tryggt 

Från och med 1 juni blir det möjligt att vistas längre tider i bibliotekslokalerna. I maj bör biblioteksärendena skötas snabbt och vi hoppas att så många som möjligt  använder låne- och återlämningsautomaterna i stället för personlig service. I maj öppnas endast de lokaler som är nödvändiga för att sköta låneverksamheten. Du kan alltså inte ännu använda kunddatorerna, läsa tidningar eller sitta i läsesalen. Biblioteken arrangerar inte heller några evenemang.  Endast de mest grundläggande funktioner är i gång, dvs. avhämtning av reservationer, utlåning och återlämning. 

Vi lägger särskild vikt vid både låntagarnas och personalens säkerhet.  För att förhindra coronasmitta önskar vi att våra låntagare sköter sin handhygien särskilt väl och att alla håller tillräckligt avstånd till andra besökare och till personalen. Kom inte till biblioteket om du är sjuk.  

I Helsingfors är de två första timmarna, kl. 8 - 10, i centrumbiblioteket Ode och i Tölö bibliotek reserverade för riskgrupper. 

Läs också: 

Bild: Andrey Shadrin