Litteratur ger hopp

År 2017 fyller Suomen Mielenterveysseura – Föreningen för mental hälsa i Finland 120 år. Ett av jubileumsårets tre teman är Litteratur ger hopp. Vid Helsingfors stadsbibliotek ordnas det jubileumsåret till ära en evenemangsturné med hopp och litteratur som teman. Under turnén berättar kända personer vilken bok som gett dem hopp och kraft. Evenemangsturnén börjar i februari och pågår hela året. Turnén besöker varje bibliotek i Helsingfors.

Välkommen med!

Litteratur ger hopp -evenemang höst 2017