Mia Kankimäki, Mia Kankimäki

Mia Kankimäki får HelMets litteraturpris 2015

HelMets litteraturpris 2015 går till Mia Kankimäki för verket  Asioita jotka saavat sydämen lyömään nopeammin . Prisjuryn beskriver boken som en ”egenartad och charmerande kombination av olika stilar”. HelMet-bibliotekets låntagare valde publikens favorit, boken Teemestarin kirja av Emmi Itäranta. 

Juryn som bestod av sakkunniga från biblioteket beskrev den vinnande boken på följande sätt: ”Boken är en egenartad och charmerande kombination av olika stilar, till sin struktur är den skenbart lätt, men behärskad. Kankimäki reser till Japan för att ta reda på mera om poeten och hovdamen Sei Shōnagon som levde för tusen år sedan. Boken beskriver Japans historia och nutid på ett intressant sätt. Samtidigt är den en självironisk resa till den egna identiteten. ”

Boken har kommit ut på förlaget Otava (2013). Priset är ”Det gyllene bibliotekskortet” och 1000 euro. 

Teemestarin kirja publikens favorit

HelMet-biblioteken arrangerade en publikomröstning 18 – 30.8 där bibliotekets låntagare fick rösta på sin favorit bland finalisterna.

Diplomet Publikens favorit tilldelades Emmi Itäranta för boken Teemestarin kirja (Teos 2012). Boken fick 25,2 procent av alla röster. 

Teemestarin kirja beskrevs som överraskande, berörande, fängslande och som en bok som skänker en stark läsupplevelse. 

HelMets litteraturpris lyfter fram kvalitetslitteratur

HelMets litteraturpris ges årligen till en förtjänstfull finländsk bok från de fem senaste åren.

Biblioteket lyfter fram framtidens klassiker som en påminnelse om att god litteratur håller för tidens tand.

Priset är ett uttryck för att det är kunniga litteraturvetare som jobbar på biblioteken. Litteraturen har alltid varit och kommer också i framtiden att förbli ryggraden i bibliotekens verksamhet.

HelMets litteraturpris vill också slå ett slag för olika litterära röster, även mer marginella.

Juryn bestod av sakkunniga från HelMet-biblioteken. Som ordförande fungerade Anne Ala-Honkola, chef för Tölö bibliotek. 

HelMets litteraturpris 2016

Finalisterna i HelMets litteraturpristävling 2016 publiceras i augusti 2016. Priset utdelas i september 2016. Juryn offentliggörs våren 2016. Anne Ala-Honkola fortsätter som ordförande.