Mosaiks bibliotek öppnar den 5 oktober

Kivistö bibliotek byter namn till Mosaiks bibliotek. Mosaiks bibliotek öppnas 5.10.2023 i stadskulturcentret Mosaik som ligger i köpcentret Kivis. Till en början öppnas biblioteket med begränsade tjänster, vilket betyder att kunderna bland annat kan återlämna material och hämta reserverat material. I den här texten informerar vi om allt nytt som kommer att finnas i biblioteket när det öppnas helt och hållet i slutet av år 2023.

Stadskulturcentret Mosaik 

Stadskulturcentret Mosaik ligger på andra våningen i köpcentret Kivis. Centrets största bestående aktörer är stadsbiblioteket, ungdomsservicen och kulturservicen. Partneraktörer är bland annat områdets organisationer och invånare.  

Mosaiks olika aktörer bildar en gemensam helhet. Stadskulturcentrets namn beskriver också samarbetet mellan olika organisationer, men också mellan invånarna. Samtidigt är namnet en fortsättning på det stentema som kännetecknar Kivistöområdet. 

Läs mer om stadskulturcentret Mosaik. 

Ihmisiä kirjastossa

Material

Materialantalet ökar då biblioteket flyttar till nya lokaler. Nya artiklar som kommer att ingå i bibliotekets samlingar är konsolspel, filmer, seriealbum och noter. Det kommer dessutom att finnas en regnbågshylla med HLBTQ-material och en klarspråkshylla baserad på tillgängligt material. I klarspråkshyllan finns bland annat lättlästa böcker, ljudböcker och broschyrer om tillgänglighetsbiblioteket Celia.  

Bibliotekets tidningsurval utökas, och kundernas önskemål har beaktats. Till biblioteket anskaffas ett varierande utbud av nya tidskrifter utifrån de teman som kunderna önskat. Handarbetstidningar kan både lånas hem och läsas på biblioteket. På så sätt kan de mönster och stickningsinstruktioner som finns i tidningarna också användas i verkstaden Värkkäämö. 

Havainne kuva ihmisistä kirjaston lastenosastolla

Lokalerna

Hälften av det nya bibliotekets lokaler och utrymmen kan bokas av invånarna och organisationer och kan användas på egen hand. Målet i planeringen av lokalerna har varit att beakta olika åldersgrupper, tillgänglighet och åtkomlighet. Lokalerna kommer att ha en modern och användarvänlig ljudåtergivnings- och AV-utrustning. I biblioteket finns till exempel ett så kallat digirum (digitaliseringsrum) som går att boka. I rummet finns en mediearbetsstation avsedd för behandling av bilder och videor. 

Biblioteket har också ett allaktivitetsutrymme som kan delas in i tre mindre rum. Som mest har utrymmet plats för 100 personer. Där finns plats för olika evenemang och olika föreningar och invånargrupper kan boka dessa rum till exempel för möten.  

I den norra delen av bibliotekssalen finns ett arbetsrum. Rummet är avsett för lugnt arbete såsom studier, läsning eller jobbuppgifter. Längst bak i bibliotekssalen finns ett familjerum. I familjerummet finns förutom olika material för barn också en mikrovågsugn, ett tappställe och bord där man kan äta medhavd mat. I familjerummet finns också ett område där familjens minsta kan krypa, och en läskoja med tilläggsdelar som är bekant från de tidigare lokalerna.  

Havainne kuva kirjastosalista

Värkkäämö

Verkstaden Värkkäämö är ett utrymme öppet för alla där man kan testa, experimentera och arbeta. Där kan man lära sig nytt, dela med sig av sina kunskaper, experimentera och inspireras. I Värkkäämö kan man använda en vinylskärare, 3D-skrivare, overlocksmaskin, symaskin och en robust industrisymaskin. Där kommer också att finnas olika föremål, t.ex. verktyg som kunderna kan låna. 

Förutom alla apparater och maskiner erbjuder Värkkäämö ett rum för olika slags skapande arbete t.ex. stickning eller pyssel. I Värkkäämö ordnas också olika workshoppar med låg tröskel där deltagarna kan bekanta sig och få handledning i användningen av apparaterna och maskinerna. Utöver den verksamhet som biblioteket producerar kan också organisationer och frivilliga ordna verksamhet som är öppen för alla i Värkkäämö. Vi erbjuder möjligheter till frivilligarbete till exempel som kamrathandledare i användningen av de olika apparaterna och maskinerna eller som handledare för olika workshoppar.  

Logo: Vanda stads materialbank  

Visionsbilder: Main Interiors