Tapiola Sinfonietta. Antti Kangassalo

Nu kan man låna Tapiola Sinfoniettas abonnemangskort i Esbo bibliotek


Från och med början av januari kan man låna Tapiola Sinfoniettas abonnemangskort i fyra av Esbo stadsbibliotek: i Hagalund, Iso Omena, Sello och Otnäs. Vart och ett av biblioteken lånar ut två abonnemangskort.

Abonnemangskorten ger tillgång till nio konserter i Platinaserien i Tapiolasalen i Esbo kulturcentrum. Du kan bekanta dig med konserterna i Platinaserien via den här länken: Platinaserien.

Abonnemangskorten lånas ut i bibliotekens servicepunkter och returneras till samma servicepunkt. Förfallodag är den första vardagen efter konserten. Vi önskar att kunden returnerar kortet genast då kunden inte längre behöver det, så att nästa kund hinner få kortet innan följande konsert. Med ett bibliotekskort kan man låna ett eller två abonnemangskort i taget. Man kan inte reservera abonnemangskorten och inte heller förnya lånen. I Helmet kan man söka efter abonnemangen med sökordet ”Abonnemangskort”.

”Vi hoppas att möjligheten att låna abonnemang med bibliotekskortet skall sänka tröskeln att gå på konsert och inspirera att bekanta sig med stadsorkestern. Under vårsäsongen ger abonnemangen tillgång till nio konserter i Esbo kulturcentrum, och konserterna bjuder på ett verkligt brett utbud av olika slags klassisk musik. En del av konserterna kommer senare även att finnas på Tapiola Sinfoniettas Youtubekanal”, berättar Tapiola Sinfoniettas tf. intendent Anna Jaskiewicz.

Ett motsvarande samarbete mellan stadsorkestrar och stadsbibliotek finns för närvarande åtminstone i Tammerfors, Lahtis och Helsingfors. ”Ur bibliotekskundernas synvinkel är Tapiola Sinfoniettas abonnemangskort ett utmärkt tillskott i utbudet av abonnemang. Nu blir det möjligt att förutom sport även njuta av kultur genom att låna ett avgiftsfritt kort”, säger chefen för bibliotekstjänsterna Jaana Tyrni.