Nytt bibliotek börjar planeras till Esboviken - utan att glömma närservicen

Esbo stads kulturnämnd beslöt i sitt gårdagliga möte att framföra åt stadsstyrelsen och vidare åt stadsfullmäktige att Esbovikens biblioteksservice ska ordnas så, att det kommer ett nytt distriktsbibliotek med mångsidig service till Esbovikens centrum. I Sökö och Stensvik skulle det ändå finnas komplementerande närservice speciellt för barnens och de äldres behov. Biblioteksverksamheten fortsätter i sina nuvarande utrymmen ända till det nya distriktsbiblioteket öppnas.

Förberedandet av Esbovikens nya bibliotek schemaläggs med tidpunkten då Esbovikens metrostation blir klar. Bibliotekets placering i Esbovikens centrum besluts efter att olika alternativ har undersökts.

Tilläggsinformation fås av:

Kulturnämndens ordförande Jaana Jalonen, tfn 040 725 6088
Chefen för bibliotekstjänsterna Jaana Tyrni, tfn 050 330 1762
Distriktschefen för bibliotekstjänsterna Eeva Jäppinen, Esboviken, tfn 043 825 4717