På Tölö bibliotek kan du låna fotokonst med ditt bibliotekskort

17.1.2020 kl.16 anländer tjänsten Låna fotokonst till Helsingfors och Tölö bibliotek. 24 verk skapade av åtta fotokonstnärer finns att låna.

Tjänsten är gemensam för Fotokonstnärernas förbund och Helsingfors stadsbibliotek och under prövotiden testas utlåning av seriemässig konst som en del av biblioteksservicen. Försöket pågår till slutet av år 2020. Tjänsten har tidigare prövats i Åbo där fotografiska verk kan lånas i huvudbiblioteket i Åbo.

Konstnärerna i Tölö bibliotek är Lina Jelanski, Ulla Jokisalo, Jussi Kivi, Heli Rekula, Aura Saarikoski, Noora Sandgren, Heidi Strengell och Otto-Ville Väätäinen. Fotokonstnären och författaren Hanna Weselius har sammanställt en helhet på 24 verk. Temat är fotografiet i nutiden och hur fotografiet söker och producerar kunskap om världen.

”Jag har valt ut en samling arbeten av både äldre och yngre konstnärer. I verken varvas det dokumentära med det abstrakta, bild med text, samt olika slags materialitet”, berättar Hanna Weselius.

Verken lånas, returneras och reserveras i Bibliotekssalen Tölö bibliotek (2 våningen). Lånetiden för ett verk är 28 dygn och lånet kan förnyas tre gånger. Du kan också köpa verken via Fotokonstnärernas förbund på adressen shop.hippolyte.fi.

Vi är glada över att Tölö bibliotek är med i projektet Låna fotokonst. Biblioteket är ett naturligt ställe för mänskor att nå kultur och konst. Biblioteket är en plats med låg tröskel och alla är välkomna. Våra långa öppettider gör det möjligt att nå fram till kulturen sju dagar i veckan”, säger  Anne Ala-Honkola, chef för Tölö bibliotek.

I januari-februari blir Tölö ett centrum för finländsk fotokonst, för de konstnärer som är kända från projektet Låna fotokonst kommer också att dyka upp på Kulturfabriken Korjaamo. 17.1 öppnar Fotokonstnärernas förbund i samarbete med Korjaamo utställningsutrymmet Hippolyte, där fotokonst kommer att ställas ut. På den första utställningen presenteras konstnärerna i helheten Låna fotokonst.

www.helmet.fi/lanafotokonst