Pop-up-biblioteket i Vik är stängt 22.5–6.6.2021

Pop-up-biblioteket i Vik renoveras kring månadsskiftet maj–juni. Lokalerna är därför stängda 22.5–6.6.2021. Under den tid Pop-up-biblioteket i Vik är stängt kan man inte hämta ut reserverat material, låna eller returnera material eller använda kunddatorerna.

Reserveringar under tiden som biblioteket är stängt

Om din reservering inväntar avhämtning
Om den sista avhämtningsdagen för din reservering är senare än fredagen den 21 maj flyttas den automatiskt till biblioteket i Malm. Din reservering kan då avhämtas från Malms bibliotek 24.5–5.6 och från Pop-up-biblioteket i Vik från och med den 7 juni fram till den sista avhämtningsdagen för din reservering. Observera att Helmet-biblioteken från och med juni börjar ta ut en avgift på 1 euro för reserveringar som inte har hämtats eller avbokats senast på den sista avhämtningsdagen.

Om din reservering är på väg 
Om din reservation inte hinner komma till biblioteket i Vik före den 19 maj kommer din reservering till Viks Pop-up-bibliotek för avhämtning efter stängningstidens slut. Du får en avisering när din reservering kan avhämtas.

Om din reservering står i kö 
Du kan vänta tills din reservering kan avhämtas i Viks Pop up-bibliotek efter stängningstidens slut. Du får en avisering när din reservering kan avhämtas. Alternativt kan du avhämta din reservering i ett annat Helmet-bibliotek, förutsatt att du byter avhämtningsställe på Helmets webbplats genom att logga in. Observera att du inte längre kan ändra avhämtningsstället i det skede då det står ”På väg” eller ”Avhämtas senast” vid din reservering.

När du gör en ny reservering 
Du kan välja Viks Pop-up-bibliotek som avhämtningsbibliotek, och din reservering kommer då dit efter stängningstidens slut. Du får en avisering när din reservering kan avhämtas. Om du har bråttom med din reservering kan du välja ett annat Helmet-bibliotek som avhämtningsbiliotek. Viks närmaste grannbibliotek ligger i Åggelby, Malm, Östra centrum och Bocksbacka.