Prideveckans program 2022

Det finns gott om regnbågsprogram i biblioteken under Prideveckan. Se Pride-evenemangen i evenemangskalendern.

Biblioteket är ett jämställt utrymme – och det strävar efter att bli alltmer jämställt

När Finlands första Regnbågshylla öppnades i Berghälls bibliotek i januari 2015, kom det positiv och tacksam respons från alla håll. Sedan dess har Regnbågshyllor etablerats i ett stort antal bibliotek runt om i Helsingfors, och modellen har också använts i landskapen. Men att ställa fram LGBTQI*-material ger inte alltid bara beröm.

I bibliotekspersonalens Regnbågshylla-chatt finns det otaliga meddelanden. En medlem i gruppen har läst en serieroman, vars huvudperson är en homosexuell seriemördare, och hen undrar om verket ska placeras i regnbågshyllan eller inte. Några medlemmar i gruppen har svarat att denna värld redan tillräckligt har likställt sexuella minoriteter med onda och perversa människor på olika sätt.

Å andra sidan är huvudpersonen gay, och hens homosexualitet demoniseras inte i verket, utan den presenteras som en egenskap, som till exempel användning av glasögon.

Vi diskuterar frågan länge och ingående. Slutligen beslutar vi att verket i fråga inte hör till Regnbågshyllan, utan den potentiella läsarkretsen hittar det ändå.

Regnbågshyllan förbättrar bibliotekets användbarhet och gör det lättare att hitta material.

Utgångspunkten för regnbågshyllan är positivitet och att göra saker synliga och lätta att hitta. Dess syfte är att ge saker att identifiera sig med och perspektiv, att få fram icke-normativa berättelser och gestalter samt att hjälpa människor som tillhör köns- och sexuella minoriteter att uppleva biblioteksutrymmet och -materialet som sitt eget.

– Regnbågshyllan behövs så länge som de flesta huvudpersonerna i litteraturen är cis-heterosexuella, sammanfattar en medlem i arbetsgruppen Regnbågshyllan.

Vilken typ av material ingår då i Regnbågshyllan? Enligt Regnbågshyllans interna riktlinjer begränsas materialet som ska ingå i hyllan enligt följande:

  • Definition: facklitteratur, skönlitteratur och övrigt material, där temat LGBTQIA är ett centralt tema eller där huvudpersonen/huvudpersonerna (eller starka och relevanta bipersoner) är regnbågsmänniskor.
  • Material: för barn/ungdomar/vuxna
  • Språk: finska, svenska, engelska

Definitionen har utarbetats av arbetsgruppen Regnbågshyllan, vars medlemmar arbetar i olika uppgifter inom hela Helsingfors stadsbibliotek. Principerna fortsätter:

  • Regnbågshyllan har etablerats eftersom klassificeringssystemet splittrade regnbågsmaterialet. Biblioteket vill främja likabehandling och minska fördomar. 
  • Det finns redan en flytande regnbågssamling (volymerna är markerade med ett genremärke och en regnbågsdekal). 
  • Homofobiskt och transfobiskt material ingår inte i regnbågshyllan.

Med andra ord är regnbågshyllan en hyllkategori som inte strävar efter att ersätta olika slags nyckelord eller ge dem en paraplyterm. Den är snarare en noggrant utvald del av en mer omfattande samling som är tillgänglig för alla biblioteksbesökare.

Alla kunder förväntas inte ingå i målgruppen för regnbågshyllan, precis som inte alla är intresserade av Helsingforssamlingen eller tidskrifter om bilar. Regnbågshyllan är positiv särbehandling som härrör från det verkliga behovet av att lättare hitta regnbågsmaterial.

Ord spelar roll

Alla biblioteksmaterial beskrivs och katalogiseras i bibliotekssystemet, så att kunderna kan hitta dem så enkelt som möjligt. Med de vanligaste sökorden kan nästan vem som helst hitta material att identifiera sig med och som är intressant, men den beskrivande terminologin för sexuella och könsminoriteter är fortfarande mycket splittrad och oetablerad.

En av Regnbågshyllans uppgifter är att göra det lättare att hitta LGBTIQ*-material.

När man söker information på Helmet.fi med termen ”sexuella minoriteter”, hittar man gott om material som handlar om sexuella minoriteter. Dessa sökresultat kan dock också innehålla sådant material som talar om personer som tillhör sexuella minoriteter på ett kränkande eller homofobiskt sätt. I regnbågshyllan ingår inte sådant material, utan för materialet i regnbågshyllan ges en slags innehållsgaranti: materialet är riktat till köns- och sexuella minoriteter. Man behöver inte vara rädd när man läser det.

Arbetsgruppen gör sitt bästa för att säkerställa att inget homofobiskt eller transfobiskt material hamnar i Regnbågshyllan.

Naturligtvis lever och förändras samlingarna hela tiden, och Regnbågshyllorna är bara en del av bibliotekets övriga samlingsarbete. Därför vill den grupp som upprätthåller regnbågshyllorna gärna höra feedback på hyllornas innehåll och hur den ställts fram.

Det finns allt möjligt också i bassamlingen.

Ett stort antal biblioteksanställda och kunder har redan lärt sig att leva med Regnbågshyllorna. Ibland kommer det fortfarande in feedback på hur ”prägling” av något material med en regnbågsflagga kan driva bort vissa potentiella låntagare. Detta är dock en meningslös rädsla.

– Inget av vårt material finns endast bland regnbågsmaterialet, utan en viss andel av ett verk överförs alltid till Regnbågshyllan. Exempelvis finns det fem exemplar av den superpopulära franska romanen Göra sig kvitt Eddy Bellegueule i Regnbågshyllan, och sammanlagt finns det över 200 exemplar av romanen i Helmet-biblioteken. Med andra ord kan man absolut hitta den någon annanstans än bara i Regnbågshyllan, säger Piita Kiviaho, ledaren för arbetsgruppen.

Exempelvis skaffas ett färre antal DVD-filmer, engelskspråkiga romaner eller vissa barnmaterial, varvid en större procentuell andel placeras i Regnbågshyllan. Även denna andel är högst 50 procent, vilket innebär att högst hälften av exemplaren officiellt finns i Regnbågshyllan. 

När det gäller material för barn och ungdomar, är Regnbågshyllan särskilt viktig, eftersom saker att identifiera sig med är enormt viktiga för människor som befinner sig i utvecklingsfasen och håller på att söka den egna identiteten. Bilderböcker om mångfaldiga familjer är också ett utmärkt sätt att lära känna mångfalden tillsammans med hela familjen, oavsett om boken handlar om en regnbågsfamilj eller inte.

– Om bara Tiina hade kysst Jenni i stället för Juha i mina barndomsböcker, skrattar Kiviaho.

– Eller kanske gjorde hon det, jag kunde bara inte hitta boken.

Bibliotekslagen förpliktar och styr – även kunder

Biblioteket är ett öppet och gratis utrymme för alla. Bibliotekslagen binder bibliotek att tillhandahålla alla kommuninvånare avgiftsfria, högkvalitativa och tillgängliga tjänster. Å andra sidan förpliktar samma lag kunderna att bete sig sakligt, inte bara i bibliotekets lokaler, utan också gentemot biblioteksmaterialen.

Sakligt beteende är respektfullt mot andra och i princip lugnt. Man får vara oense i biblioteket, men eftersom biblioteket är öppet för alla, ska inget slags diskriminerande beteende accepteras.

Biblioteket har som uppgift att upprätthålla en högkvalitativ och mångsidig samling, och detta är ingen entydig uppgift. Det är möjligt att upprätthålla mångfalden, men det finns många olika uppfattningar om kvaliteten. Riktlinjerna för bibliotekets samlingar baserar sig på bibliotekslagen och Helsingfors stads värderingar.

– Då och då får vi respons, där vi blir ombedda att ta bort material. I dessa fall anses innehållet vanligtvis vara kränkande eller på något sätt föråldrat. Naturligtvis får vi också respons på att vi inte alls eller inte i tillräcklig grad har skaffat något föreslaget material, säger Aino Ketonen, servicechef för biblioteksnätverkets gemensamma tjänster.

Responsen på regnbågshyllorna är fortfarande mestadels positiv, och hyllor finns redan i Esbo utöver de 18 biblioteken i Helsingfors. Inspirerad av huvudstadsregionen har Regnbågshyllor etablerats i bibliotek runt om i Finland. Det finns ingen heltäckande lista över dessa för närvarande, men det finns säregna Regnbågshyllor åtminstone vid Vaskibiblioteken, Lumme-biblioteken och Keski-biblioteken.

Text: Arbetsgruppen Regnbågshyllan