Renovering av Richardsgatans bibliotek förbereds – delta i planeringen av biblioteket

Richardsgatans bibliotek ska renoveras, och enligt nuvarande beräkningar ska arbetet inledas år 2026. I samband med den kommande renoveringen utvecklas biblioteket i samarbete med stadsborna. Det första skedet i den gemensamma utvecklingen är en enkät på webbplatsen Säg din åsikt som öppnas på tisdagen den 28 november.

Richardsgatans bibliotek var den första byggnaden i Norden som planerades som ett allmänt bibliotek, och det är Helsingfors stadsbiblioteks äldsta verksamhetsställe. Biblioteket öppnades den 1 september 1882 i biblioteksbyggnaden på Richardsgatan som ritats av arkitekten Theodor Höijer. Biblioteksbyggnaden har förändrats i många omgångar under årens lopp. Den senaste stora renoveringen skedde på 1980-talet, då boktornet fick spiraltrappor och sitt nuvarande utseende.

Nu står byggnaden, som upplevt många olika förändringar och renoveringar, än en gång inför en ny era. Hustekniken, rören, elektriciteten samt systemen för uppvärmning och kylning behöver förnyas. Tillgängligheten i lokalerna behöver också förbättras. Samtidigt är det bra att fundera på vad kunderna önskar av Richardsgatans bibliotek nu och i framtiden.

"Det här fantastiska, älskade biblioteket förtjänar verkligen att rustas upp till en ny guldålder. Samtidigt vill vi tillsammans med stadsborna fundera på hur Richardsgatans biblioteks attraktivitet kan utvecklas. Vi vill absolut bevara den unika stämningen på Riku, men vi vill att det förnyade biblioteket ska betjäna stadsborna ännu bättre och på ett mer tillgängligt sätt. Jag vill bjuda in alla vänner till Richardsgatans bibliotek att delta i planeringen av förnyelsen av biblioteket", säger bibliotekschef Juha Kortesluoma.

Den gemensamma planeringen inleds med en enkät på Säg din åsikt webbplatsen 28.11–19.12

Stadsborna kan delta i förnyelsen av Richardsgatans bibliotek i flera olika skeden. Den gemensamma utvecklingen inleds med en Säg din åsikt-enkät som öppnas den 28 november, där stadsborna får framföra sina behov och önskemål i fråga om framtiden för Richardsgatans bibliotek och hela centrum.

"I förnyelsearbetet vill vi beakta bibliotekets roll som en del av utvecklingen av Helsingfors centrum och hela stadens biblioteksnätverk. Målet är att det förnyade Richardsgatans bibliotek ska vara ett dragplåster i centrum", visionerar Kortesluoma.

Planeringen av förnyelsen av Richardsgatans bibliotek kommer att framskrida steg för steg. Behovsutredningen för förnyelsen går vidare till behandling i kultur- och fritidsnämnden i början av 2024. Projekt- och genomförandeplanen görs under åren 2024–2026, och byggarbetet inleds enligt en preliminär uppskattning år 2026. Det förnyade biblioteket ska enligt planen öppna i slutet av 2027. Det praktiska genomförandet av renoveringen planeras i samarbete med stadsmuseet och byggnadstillsynen.

Säg din åsikt -enkät

Bild: Virpi Peltola