Sago- och läsdiplom lockar till läsning

I höst tar hela Helmet-regionen i bruk ett alldeles nytt sätt att arbeta med sagor och läsning i daghem och skolor, nämligen ett sagodiplom för barn i dagvården och tre läsdiplom för skolelever i olika åldrar. Sagodiplomen har funnits på finska sedan år 2013, men nu lanserar biblioteken ett gemensamt svenskt sagodiplom med våra allra bästa boktips.

Sagodiplomen är lätta avlägga och de kan göras antingen individuellt eller i grupp. I praktiken går det till så att man väljer tio böcker från boklistorna och antecknar vilka böcker man läst. Efter det hämtar man listan till närmaste Helmet-bibliotek där man får ett eget diplom med sig på en gång.

Läsdiplomen avläggs huvudsakligen i skolorna och delas ut på skolornas vårfest.

Boklistorna uppdateras varje sommar av Helmet-bibliotekens barn- och ungdomsbibliotekarier. Vi tar gärna emot förslag på nya, fräscha böcker.

Läs mera om sagodiplomet här och om läsdiplomet här!

Lycka till med läsningen!


Bild: Helsingin kaupunginkirjasto