Varattuja kirjoja hyllyssä.

Trygga besök på Helmet-biblioteken 

Du kan tryggt besöka biblioteken under coronaepidemin. På biblioteken garanteras säkerhetsavstånden och hygienen på många olika sätt, så att du tryggt ska kunna besöka oss.

Bibliotekens tjänster fungerar nästan som normalt. Utöver bastjänsterna, det vill säga utlåning, returnering och hämtande av reserverade böcker kan du även använda kunddatorer, skriva ut, kopiera och skanna, läsa tidningar, arbeta, studera eller boka olika apparater eller utrymmen för möten och grupper. 

Säkerhetsavstånden säkerställs bland annat med färre möbler i utrymmena och genom att begränsa antalet personer som får vistas i utrymmena och delta i evenemang. 

Ytor och tangentbord rengörs mera effektivt, och vid servicediskarna finns plexiglas som skydd. På biblioteken finns desinfektionsmedel och möjligheter att tvätta händerna.

Du bör inte komma till biblioteket om du är sjuk. Det är viktigt att ha god handhygien, hålla ett säkerhetsavstånd på ungefär två meter till övriga kunder och personal samt hosta och nysa i en pappersnäsduk eller i armvecket. 

I sin verksamhet följer alla biblioteken Institutets för hälsa och välfärd (THL) samt Undervisnings- och kulturministeriets gällande rekommendationer och respektive stads riktlinjer. Bibliotekens tjänster anpassas efter coronaläget och myndigheternas anvisningar. Situationen kan förändras snabbt, så det är bra att kontrollera det aktuella läget på bibliotekens webbsidor eller genom att kontakta biblioteket. 

Utrymmen och apparater 

Den största delen av bibliotekets utrymmen och apparater kan användas. Du kan boka utrymmen och apparater i webbtjänsten Varaamo på varaamo.hel.fi i Helsingfors, varaamo.espoo.fi i Esbo och varaamo.vantaa.fi i Vanda. 

Det kan finnas biblioteksspecifika begränsningar för antalet personer som får vistas i utrymmena som kan bokas jämfört med hur det brukar vara. Det är även möjligt att en del av apparaterna inte kan användas. Kontrollera det aktuella läget i Varaamo eller på ditt eget bibliotek

Fysisk handledning i hur apparaterna används ges inte för tillfället, utan kunderna använder apparaterna på egen hand och genom att följa de instruktioner som finns. Ta det i beaktande när du bokar apparater.   

Verkstäder

Kontrollera det aktuella läget i Varaamo.

Helsingfors: 

I verkstaden får de apparater som besökaren kan använda på egen hand användas.

Esbo:

De apparater, vars användning har krävt mest handledning, används tills vidare inte. Även Iso Omenas slöjdverkstad är tills vidare stängd. De som använder studion och bokar rum för evenemang rekommenderas att använda egna mikrofoner.

Vanda: 

Lumos verkstad används endast på egen hand. 

Evenemang

Antalet deltagare i evenemang begränsas så att det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Biblioteken ordnar även distansevenemang, som du kan delta i via nätet. 

Handledning och rådgivning

Handledning som kräver närkontakt undviks i regel. Kunderna handleds med beaktande av säkerhetsavstånd och så snabbt som möjligt. Det är möjligt att få rådgivning och handledning även på distans.

Meröppna bibliotek

Nästan alla meröppna bibliotek kan användas normalt. 

Betala biblioteksavgifter 

Du kan betala nästan alla biblioteksavgifter på nätet.

Istället för kontanter rekommenderas kortbetalning eller kontaktlös betalning i samtliga bibliotek. 

Inga kontanter tas tills vidare emot i biblioteken i Esbo.