Vad allt skulle du vilja göra i Lippulaivabiblioteket?


Kom med och planera det nya Lippulaivabiblioteket till Esboviken!

Det nya Lippulaivabiblioteket planeras tillsammans med invånare. Vi vill att invånare ska ha möjlighet att läsa, vara och göra olika saker – tillsammans eller på egen hand. I vår tidigare enkät kunde man från svaren redan se många önskemål, hur man kunde fördriva sin tid och saker att göra på Lippulaivabiblioteket. Vi skulle nu vilja höra flera önskemål. Hur skulle du vilja fördriva tiden på biblioteket?

Du kan i den här artikeln bekanta dig med ett sammandrag av den förra enkäten:

Delta i drömmandet genom att svara på vår enkät!

Det nya biblioteket öppnas under våren 2022.