Vi har öppnat Helmets nya nätbibliotek för provanvändning – testa och ge respons!

Helmets nätbibliotek förnyas som bäst. Nu har vi öppnat det nya nätbiblioteket för provanvändning på helmet.finna.fi. Vi hoppas att du bekantar dig med nätbiblioteket och ger oss respons på denna blankett.

Vi kan inte svara på enskilda frågor, men vi tar i mån av möjlighet hänsyn till responsen i utvecklingen av den nya webbplatsen. Om du har andra frågor som gäller bibliotekstjänsten, använd responsblanketten på www.helmet.fi/respons.  

Det nuvarande Helmet.fi och det nya nätbiblioteket fungerar parallellt i några månader, så du kan fortfarande använda det nuvarande Helmet.fi normalt. Helmets nya nätbibliotek kan provanvändas på finska, svenska och engelska.  

I det nya nätbiblioteket kan du logga in på ditt konto som vanligt med bibliotekskortets nummer och PIN-kod. Du kan också söka material och bläddra i andra innehåll utan att logga in.  

När du loggar in första gången på adressen https://helmet.finna.fi/ bildas ett eget konto för dig och ditt bibliotekskort ansluts till det nya nätbibliotekets användarkonto. 

Vad ändras? 

Vissa funktioner och funktioners namn är något annorlunda i Helmets nya nätbibliotek än i det nuvarande Helmet.fi. Till exempel Mitt bibliotekskonto kallas i fortsättningen Mitt konto och Nytt i Helmet kallas framöver Sökbevakning.  

Innehållen i det gamla och det nya nätbiblioteket är lite olika. Till exempel överför vi inte alla gamla artiklar och meddelanden till det nya nätbiblioteket. För närvarande saknas innehåll ännu. 

Vissa funktioner försvinner helt i Helmets nya nätbibliotek, till exempel Mina listor. I stället kan du skapa Favoriter. Läs den här artikeln för närmare information om förnyelsen.

Den mobilanpassade webbtjänsten ersätter Taskukirjasto 

Helmet mobilanpassade nätbibliotek ersätter Taskukirjasto i slutet av 2023. Läs mer om mobilanvändning och hur du installerar Helmet-nätbiblioteket på telefonens startskärm i den här nyheten.

Det här är ännu inte färdigt i utvecklingsarbetet: 

  • Evenemangen har ännu inte lagts till i det nya nätbiblioteket. Tills vidare hittar du evenemangen i alla Helmet-bibliotek i det nuvarande Helmet.fi, det vill säga på adressen www.helmet.fi/sv. 
  • Blanketterna för fjärrlåneservicen och anskaffningsförslagen är inte färdiga. Gör begäran om fjärrlåneservice och ge förslag på anskaffningar i det nuvarande Helmet.fi. 
  • Sökmenyn för tjänster finslipas. 
  • Du kan ännu inte göra nätbetalningar på betasidan. Du kan betala biblioteksavgifterna i det gamla Helmet.fi www.helmet.fi/natbetalning. 
  • Det finns fortfarande brister i språkversionerna. 

Foto: Paavo Pykäläinen