Brukar du kommentera böcker på nätet? Delta i en internationell undersökning

Har du någon gång kommenterat eller recenserat böcker, bilder eller annat material på bibliotekens, museernas eller arkivens webbtjänster?

Har du i så fall undrat varför folk skriver kommentarer och recensioner och vad de kan ha för betydelse?

Tre nordiska universitet forskar om människors engagemang och om hur de kommenterar på webben och vilken betydelse kommentarerna har för aktiva användare av bibliotekens, museernas och arkivens webbtjänster.

Vid sidan av de egentliga kommentarerna räknas recensioner och annat verksamhet där en användare skapar eller delar ny information eller åsikter om webbtjänstens innehåll på ifrågavarande tjänst som “kommentarer”.

Exempel på tjänster är Finna, Kirjasampo/Boksampo, Helmet, eKirjasto/eBiblioteket, makupalat.fi, Kysy kirjastonhoitajalta/Fråga bibliotekarien, bibliotekens, arkivens och museernas bloggar, wikis, Facebook, Instagram och Flickr osv., utan att göra några begränsningar.

Jag kommenterar, du kommenterar, men varför?

Syftet med forskningen är att förstå kommentarernas och kommentarfunktionens betydelse och att kartlägga varför man skriver kommentarer. Resultaten kan i framtiden utnyttjas för att utveckla tjänsterna och deras funktioner, och för att bättre uppmärksamma kommentarerna i arkivens, bibliotekens och museernas verksamhet.

Norge, Sverige och Finland är med

Undersökningen är en del av det internationella forskningsprojektet ALMPUB som koordineras av Høgskolen i Oslo och Akershus. Enkätundersökningen genomförs i samarbete mellan Uppsala universitet och Åbo Akademi. Undersökningen leds av professor Isto Huvila.

Enkäten är helt anonym och det tar 5-10 minuter att besvara den. Enkäten finns här. Ge ditt svar inom januari månad.

Resultaten rapporteras i vetenskapliga publikationer och publiceras även på webben. Enskilda svar hanteras konfidentiellt och anonymt. Materialet kommer inte att användas för kommersiella syften.

En anonymiserad och redigerad version av svaren kommer att arkiveras vid Svensk nationell datatjänst (SND) vid Göteborgs universitet.

Information om enkäten ges av

Isto Huvila

professor

Institutionen för ABM, Uppsala universitet och

Informationsvetenskap, Åbo Akademi

förnamn.efternamn@abm.uu.se