Heureka besöker biblioteken

Vetenskapscentret Heureka besöker biblioteken i Vanda år 2023 och tar med sig upptäckarglädje! Teman för besöken anknyter till de utställningar som för närvarande är aktuella på Heureka. Temat för vårens biblioteksbesök är antingen lek eller katastrofer. På programmet står intressanta vetenskapsgäster, Heurekas workshoppar och annat intressant! Evenemanget passar alla åldrar och är gratis. Välkommen med! 

Heureka besöker biblioteken under våren enligt följande: 

Myrbacka bibliotek 4.4 kl. 17.45–19.45, tema: lek 

Mårtensdals bibliotek 25.4 kl. 17.30–19.30, tema: katastrofer 

Västerkulla bibliotek 16.5 kl. 17.30–19, tema: lek

Psst! På hösten kommer Heureka att besöka Lumos bibliotek 28.9, Håkansböle bibliotek 5.10, Points bibliotek 9.11 och Dickursby bibliotek 15.11. Det kommer mer information i början av hösten, men pricka in datumen redan nu i din kalender!