Nu kan man låna Tapiola Sinfoniettas abonnemangskort i fyra av Esbo bibliotek


Nu kan man låna Tapiola Sinfoniettas abonnemangskort i fyra av Esbo bibliotek: Iso Omena bibliotek, Lippulaivabiblioteket, Sellobiblioteket och Hagalunds bibliotek. Vart och ett av biblioteken lånar ut två abonnemangskort. Korten är packade i plastmapp tillsammans med konsertprogrammet. Det står på abonnemangskorten till vilka konserter det berättigar till.

Under säsongen 2023/2024 ger abonnemangskorten tillgång till totalt aderton konserter i Platinaserien (31.8, 14.9, 21.9, 5.10, 26.10, 9.11, 16.11, 23.11, 14.12, 25.1, 1.2, 15.2, 1.3, 14.3, 28.3, 11.4, 18.4, och 25.4). Konserterna är i Esbo kulturcentrums ’Tapiolasali’. Du kan bekanta dig med Platinaserien via den här länken: Tapiola Sinfoniettas nätsidor.

Abonnemangskorten lånas från ifrågavarande biblioteks servicepunkt och returneras till samma servicepunkt. Förfallodagen är den första vardagen efter konserten. Med ett bibliotekskort kan man låna ett eller två abonnemangskort i taget. Man kan inte reservera eller förnya lånen av dem. I Helmet-sökning hittar man dem med sökorden Abonnemangskort, Kausikortti på finska, och Season ticket på engelska.

PLATINASERIEN ABONNEMANGSKONSERTER 2023/24

Konserterna är i Esbo kulturcentrums ’Tapiolasali’ (Kulturplatsen 2, 02100 Esbo)

HÖSTEN 2023

To 31.8.  BANCROFT & PERSSON
To 14.9.  TOGNETTI
To 21.9.  PIANOESPOO – MOZART!
To 5.10.  VENDITTI & YANG
To 26.10.  AARTEITA III 
To 9.11.  VUODENAJAT
To 16.11.  MAA-ILMA
To 23.11.  LUONNONVOIMAT
To 14.12.  BANCROFT & ENGLUND

VÅREN 2024

To 25.1. HOVING & MAGEN
To 1.2.   OLLIKAINEN & RÄISÄNEN
To 15.2.  BANCROFT & KANG
Fre 1.3.  AARTEITA IV
To 14.3.  MANZE
To 28.3.  KAANAANMAA
To 11.4.  NUORUUDESTA
To 18.4.  NUORENA
To 25.4.  IKUISESTI NUORENA


Se alla abonnemangskort för kultur och sport i Helmetbiblioteken