Förnya lån

När du vill förnya dina lån ska du först logga in på dina egna uppgifter. Välj "Logga in" överst till höger på sidan.

Efter att du loggat in ska du klicka på "Mitt bibliotekskonto" så ser du alla dina lån. Välj "Lån" och förnya antingen alla dina lån ("Förnya alla") eller kryssa för de lån du vill förnya och välj "Förnya markerade". Bekräfta genom att svara "Ja".

Du kan förnya samma lån fem gånger. Det går inte att förnya om materialet ar reserverat av någon annan.