Bibliotekskort och lån

h_kirjastokortti.jpg

Nytt bibliotekskort

Du kan få ett bibliotekskort i alla Helmet-bibliotek genom att uppge din adress och visa ett identitetsbevis som är godkänt av biblioteket och är försett med fotografi och personnummer. För att få ett kort måste du ha en adress i Finland.

En person som inte fyllt 15 år får kortet då målsman gett sitt skriftliga samtycke. Du kan få ditt bibliotekskort snabbare om du fyller i blanketten på förhand, skriver ut den och tar utskriften med dig till biblioteket.

Du som fyllt 15 år kan spara dina personuppgifter i förväg genom att fylla i blanketten i länken nedan. Om du använder blanketten går det snabbare att få ett bibliotekskort. När du har sparat dina uppgifter kan du hämta ditt kort i vilket Helmet-bibliotek som helst. Ta med ett giltigt personbevis. Om du inte hämtat ditt bibliotekskort inom tre månader raderas uppgifterna.

Helmet-bibliotekskortet är gemensamt för Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda stadsbibliotek. Du kan låna, reservera och lämna tillbaka material i alla bibliotek i regionen.

De flesta tjänster är gratis. Men det kostar att beställa material som fjärrlån från bibliotek utanför regionen. Vi uppbär också en förseningsavgift om du lämnar tillbaka materialet för sent. Reserveringarna är avgiftsfria. 

Då du undertecknar bibliotekskortet förbinder du dig att följa bibliotekets regler.

PIN-kod och egna uppgifter

En PIN-kod är ett fyrsiffrigt tal som hör ihop med bibliotekskortet. Du behöver koden då du använder låneautomaten, kontrollerar eller förnyar dina lån eller reserverar material via webbiblioteket Helmet. PIN-koden behövs också då du använder bibliotekets övriga webbtjänster samt vid kunddatorerna. PIN-koden får du personligen i biblioteket eller bokbussen.

Om har glömt din PIN-kod får du en ny med hjälp av funktionen Har du glömt din PIN-kod? förutsatt att du har gett oss din e-postadress. Ifall vi inte har din e-postadress kan du få en ny kod i biblioteket. Ta med identitetsbevis.

 FAQ

Försvunnet bibliotekskort - FAQ

Att låna

Största delen av bibliotekets material kan lånas. Den vanligaste lånetiden är fyra veckor. En del av materialet har två veckors lånetid. Lånetiden för föremål och e-böcker varierar från en dag till fyra veckor. Se alla lånetider. 

Du kan ha högst 5 konsolspel samtidigt. 

Då du lånar får du ett kvitto där förfallodagen framgår. Lånetiden upphör på förfallodagen då biblioteket stängs.

Att returnera

Vissa bibliotek har luckor där du kan returnera dina lån då biblioteket är stängt. De lån som kommit till luckan tas bort från ditt låneregister först den dag då biblioteket är öppet nästa gång.

Om du lämnar tillbaka materialet du lånat för sent måste du betala en förseningsavgift. Avgiften debiteras för alla dagar, också för de dagar då biblioteket är stängt. Om du har obetalda avgifter på 30 € eller mera kan du inte låna, reservera eller förnya lån. För material som tillhör en barn- och ungdomsavdelning, eller för material som lånats av en person som inte fyllt 18 år, uppbärs ingen förseningsavgift. Se Lånetider och avgifter. 

Lån som inte returnerats överförs till en inkassobyrå då 60 dygn gått sedan förfallodagen. Också material för barn och unga överförs till inkassobyrån.

Att förnya lån

Det är enklast att förnya lånen via Mitt bibliotekskonto i www.helmet.fi. Du kan också förnya dina lån genom att ringa eller då du besöker biblioteket. Du kan förnya lånen fem gånger om ingen har reserverat materialet. Om du har obetalda avgifter på 30 € eller mera kan du inte förnya dina lån. 

Att reservera

Om du vill låna material som inte finns i ditt närbibliotek eller är utlånat kan du reservera det via Helmet. Materialet skickas så fort som möjligt till det bibliotek där du vill hämta det. Reserveringarna är avgiftsfria. Du kan samtidigt ha högst 50 reserveringar. 

Du kan inte reservera material om du har obetalda avgifter på 30 euro eller mera.

Din reservation riktas till alla Helmet-bibliotek. Systemet väljer det exemplar som först blir tillgängligt.

Du får ett meddelande per post eller e-post då materialet du reserverat finns att hämta på biblioteket du valt. Du kan välja postningssätt genom att logga in på Dina uppgifter och klicka på Ändra personliga uppgifter. Materialet är reserverat för dig i 6 vardagar. I Dina uppgifterser du när du senast kan hämta reservationen. 

Din reservation tas med till bokbussen de följande två gånger bussen besöker din hållplats.

Du kan också följa dina reservationer via Dina uppgifter.

  • Du kan hämta din reservation då dess status är Måste hämtas senast.
  • Då status för din reservation är På väg är det reserverade materialet på väg från ett bibliotek till ett annat.
  • Då status för din reservation är Inne är det reserverade materialet ännu inte klart att hämta.
  • Om det är kö på materialet du beställt kan du se din plats i kön.

Du kan reservera på följande sätt:

  1. Du kan göra reservationen själv via internet på adressen www.helmet.fi
  2. Personalen kan göra reservationen åt dig i biblioteket eller per telefon. Visa ditt bibliotekskort eller uppge dess nummer.
  3. Du kan också ringa till biblioteket och avgiftsfritt reservera material som finns inne. Material som reserveras per telefon skickas inte från ett bibliotek till ett annat, utan du måste själv avhämta det från det bibliotek som du har ringt till.

Om du avhämtar material som du reserverat från ett bibliotek som har en självhämtningshylla så kan du skaffa ett alias, en pseudonym. Ditt alias får du vid bibliotekets lånedisk efter att ha visat upp ett giltigt identitetsbevis som biblioteket godkänner.  Därefter då du avhämtar boken så syns inte ditt namn på reservationslappen, utan ditt alias. 

Meddelanden och påminnelser

Du kan välja hur du vill få ditt meddelande via Ändra personliga uppgifter i Dina uppgifter.

Om du väljer brev får du anmälan om reservation samt förseningspåminnelserna per post. Om du väljer e-post får du får du anmälan om reservation, förfallodagspåminnelse och den första förseningspåminnelsen per e-post.

Den andra förseningspåminnelsen skickas alltid per brev.

Den första påminnelsen om försenat material sänds 14 dygn efter förfallodagen, den andra då 28 dygn gått sedan förfallodagen. Du kan få den första påminnelsen per e-post. Om du har valt att få bibliotekets meddelanden per e-post får du två dygn på förhand en varning om att förfallodagen närmar sig. 

Helmet-biblioteket skickar också särskilda påminnelser om obetalda avgifter för att skulden inte skall föråldras. 

Helmets textmeddelandetjänst

Du kan få viss information från biblioteket som textmeddelande: att reserverat material finns att avhämta, samt varningar om att förfallodagen närmar sig. Du kan inte beställa meddelanden separat. Tjänsten fungerar med mobilabonnemang i DNA, Elisa, Saunalahti och Sonera.

Helmet-textmeddelandetjänst