Identitetsbevis

I biblioteket godkänns följande identitetsbevis:

  • identitetskort utfärdade inom EU 
  • pass
  • finskt körkort
  • FPA-kort med foto, för personer under 18 år också utan foto
  • boendeintyg utfärdat av en i Finland belägen mottagningscentral
  • uppehållstillståndskort utfärdat av Migrationsverket.

Enbart en bild av identitetskort räcker inte.