Sök befrielse från skulder vid Grankulla stadsbibliotek

Du kan ansöka om befrielse från eller en nedsättning av de avgifter biblioteket kräver dig på genom att göra en fritt formulerad ansökan. Ansökan riktas till Grankulla bibliotek.

Ur ansökan bör framgå den sökandes eller eventuell borgensmans namn, personbeteckning, adress och telefonnummer. Dessutom krävs uppgifter om det material och de avgifter biblioteket kräver in samt en redogörelse för vad som hänt och eventuella motiveringar för ansökan.

Vid brott och då kortet missbrukats bifogas till ansökan om befrielse en kopia av brottsanmälan samt av försäkringsbolagets beslut.

Beslut om befrielse görs från fall till fall. Beslutet är beroende av omständigheterna och av övriga faktorer som inverkar på ärendet och är antingen befriande, delvis befriande eller ett avslag. Sökande får beslutet skriftligen.

Ansökan skickas till adressen:

Grankulla stad
Registraturen
Grankulla stadsbibliotek
Grankullavägen 10
02700 Grankulla

E-post: kirjaamo@kauniainen.fi