Om webbplatsen

Nätbiblioteket Helmet (www.helmet.fi) är Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda stadsbiblioteks gemensamma nättjänst. Tjänsten innehåller stadsbibliotekens kontaktuppgifter, öppettider och evenemang samt information bibliotekens tjänster. Dessutom har nätbiblioteket Helmet en samlingskatalog, informationstjänst, presentation av material, samt möjlighet för användarna att se och behandla egna uppgifter. Nättjänsten publiceras på finska, svenska, engelska och ryska.  Webbplatsens finskspråkiga version är mest omfattande.

Att använda tjänsten

Det redaktionella materialet och katalogen är fria att användas. För att nå användarens egna uppgifter behövs ett bibliotekskort och en PIN-kod kopplat till kortet. Till de egna tjänsterna hör information om de egna lånen, förnyande av lån, reservationer, den egna lånehistoriken, egna minneslistor, bedömning av material, möjlighet att spara sökfraser samt uppdatering av kontaktuppgifter. De egna uppgifterna är skyddade med hjälp av SSL. Mera information om sökningarna och om användningen av egna uppgifter finns i instruktionerna för Helmet-sök.

Servicemiljö

Helmet-sök (sökning av material samt Egna uppgifter) är en del av stadsbibliotekens gemensamma bibliotekssystem. Systemet levereras av Innovative Interfaces Global Ltd. För operativsystemet ansvarar Tieto Finland Ab. Webbplatsens verksamhet och uppdateringen av materialsökningen sköts av stadsbibliotekens gemensamma systemchef och en grupp som ansvarar för underhållet. Helmet-söksystemet är inte responsivt, utan det övergår till mobilversion då det identifierar Android- och iOS-telefoner.

Stadsbiblioteken i huvudstadsregionen producerar tillsammans webbplatsen Helmet (bibliotekens kontaktuppgifter, tjänster och evenemang). Publiceringssystemet levereras av Fujitsu Finland Oy, som också ansvarar för webbplatsens driftstjänst. Nättjänsten Helmet är responsiv, dvs. den anpassar sig efter användarens apparat.

Webbplatsen använder sig av s.k. ”cookies” (webbkakor). Med hjälp av cookies kan vi samla in information om hur användaren rör sig på webben. Vi kan se varifrån du kommit till vår sida, vilka www-sidor du har bläddrat i och vi ser också tidpunkter. Dessutom kan vi få uppgifter om din webbläsare, vilken resolution och operativsystem din skärm har, samt din dators IP-adress, dvs. vilken internetadress du använder då du sänder information och var din info tas emot.

Med hjälp av cookies kan vi följa antalet besökare på tjänsten, samt analysera och utveckla webbplatsen så att den ger bättre service. Besökaren kan förhindra användningen genom att ändra inställningarna i den egna webbläsaren så att den inte tillåter cookies. Detta inverkar ändå på tjänstens funktioner. Din webbläsare måste godkända cookies om du vill behandla dina egna uppgifter (reservera material, förnya dina lån osv.).

En webbredaktör ansvarar för webbplatsens innehåll och en grafiker/webbansvarig för utseendet.

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning av informationssystemet enligt ofentlighetslagen