Utskrift från egen apparat i Helsingfors stadsbibliotek

Skapa ett användarkonto för utskrift på adressen asiakastulostus.hel.fi

Aktivera ditt användarnamn genom länken du får till din e-post genom att trycka på länken 
Activate your account och spara den PIN-kod och det lösenord du får i meddelandet. 
 
Samma PIN-kod kan användas för att skriva ut dokument vid alla kunddatorer i alla Helsingfors stadsbibliotek.

Du kan skriva ut alla vanliga filformat (PDF, DOCX, JPEG...). De utskrivna dokumenten kostar 0,40€ styck och betalas vid servicedisken. 
 
Vid egen apparat: 

1. Logga in på adressen asiakastulostus.hel.fi. Du kan ändra språk i Menyn. 

2. Öppna Menyn och välj Överför jobb. 

3. Klicka på Tryck här för att lägga till utskriftsjobb  -symbolen och sök framden 
önskade filen från din dator. Beroende på apparat kan du välja flera filer på en gång. 

4. Skicka filen genom att välja Överför.  Du kan lägga till filer genom att välja Lägg till fil.